Uvod: jačanje moderacije kako bi se sprečili napadi

U ostalim odeljcima objasnili smo zašto je moderacija komentara suštinska da bi se korisnicima omogućila zdrava komunikacija na stranicama za komentare, kao i da se napadi na novinare koji su meta ne pojave na stranicama sa komentarima, a ako se to i desi, da budu brzo uklonjeni, da bi se agresori tako obeshrabrili. Treba da vam bude cilj da pročitate, ili da bar prođete kroz sve komentare koje su objavili korisnici na vašoj stranici za komentare. Vaša strategija treba da bude da bar imate na umu to dok čitate sve komentare, s obzirom na to da su potrebni značajni resursi koje nemaju sve medijske kuće. Treba da razmislite i o korišćenju softvera po principu veštačke inteligencije (AI) da biste bojama označili potencijalno problematične objave. Iako softver tog tipa nije zamena za ljudsku moderaciju, i bez obzira na to što su navodno neki agresori naučili kako da zaobiđu te softvere, oni mogu biti korisni da spreče pojavljivanje određenih problematičnih objava na vašem sajtu bez vašeg odobrenja.

Treba da imate na umu da uklanjanje napada, pretnji i uvreda protiv novinara koji su meta napada ne uklanja rizik od fizičkog nasilja koje može doći od agresora. Moderatori koji uoče agresivne poruke protiv nekog novinara, naročito one koje sadrže pretnje, ne treba samo da uklone te poruke, već i da kod relevantnih osoba u medijskoj kući podignu svest o njima. Napadi na internetu mogu se potencijalno pretvoriti u fizičke napade i medijske kuće moraju imati sistem u kojem procenjuju nivo rizika i preduzimaju neophodne korake da bi zaštitili novinare koji su meta napada.

U ovom odeljku želimo da definišemo ulogu moderatora i da pojasnimo neke od korisnih alata i strategija koje mogu usvojiti moderatori da bi se sprečilo pojavljivanje agresivnih poruka na vašim sajtovima među komentarima.

Primarni cilj moderacije je da korisnici postanu svesni da komentari koji se postavljaju u odeljku za komentare moraju da poštuju jasno definisane granice, prateći skup transparentnih pravila koje sprovodi medijska kuća. Ako se korisnicima odmah na početku demonstrira da moderatori aktivno učestvuju u razgovoru i prate šta se dešava, to će imati jak odvraćajući efekat […]

Pročitaj više

Vaše Smernice zajednice treba da upozore korisnike da će njihovi nalozi biti suspendovani ako postupe u suprotnosti sa Smernicama zajednice dva puta u kratkom vremenskom periodu. Njihovi nalozi mogu biti blokirani na nekoliko sati ili na dan.

Pročitaj više

Komentari koji uključuju pretnju, uvredu ili drugi napad na novinara moraju pažljivo da se analiziraju od strane moderatora koji će morati da utvrde da li taj komentar spada u granice legitimne kritike ili je u suprotnosti sa Smernicama zajednice i stoga treba da bude uklonjen. Svaka odluka o uklanjanju komentara koji napada novinara treba da […]

Pročitaj više

Video

Iako bi trebalo da se trudite da pročitate sve komentare na svojim stranicama, to može potrajati i može doći do grešaka. Zamolite korisnike da vas podrže u nastojanju da komunikacija bude u skladu sa principima postavljenim u Smernicama zajednice, posebno u pogledu napada na novinare.

Pročitaj više

Video

Medijske kuće mogu izabrati da premoderiraju komentare, što znači da se komentari proveravaju pre objavljivanja, ili postmoderiraju, što znači da se komentari analiziraju ubrzo nakon objavljivanja i da se napadi na novinare odmah uklanjaju, kao i svaki drugi sadržaj koji krši Smernice zajednice. Ključni faktor u odlučivanju da li da primenite premoderaciju ili postmoderaciju je […]

Pročitaj više

Moderatori igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju toga da vaša zajednica korisnika bude stecište vredne razmene informacija i ideja i da vaši novinari i medij budu zaštićeni od napada na stranicama sa komentarima. Treba da imate na umu sledeće elemente kako biste osigurali da vaši moderatori mogu profesionalno da obavljaju svoj posao: Moderatori obavljaju urednički posao: […]

Pročitaj više