Medijske kuće mogu izabrati da premoderiraju komentare, što znači da se komentari proveravaju pre objavljivanja, ili postmoderiraju, što znači da se komentari analiziraju ubrzo nakon objavljivanja i da se napadi na novinare odmah uklanjaju, kao i svaki drugi sadržaj koji krši Smernice zajednice.

Ključni faktor u odlučivanju da li da primenite premoderaciju ili postmoderaciju je verovatnoća dobijanja problematičnih postova. Ako je verovatnoća mala, postmoderacija može biti dovoljna.

Prilikom odabira premoderacije ili postmoderacije, medijske kuće treba da uzmu u obzir da je brzo pojavljivanje komentara korisnika važno kako bi se osigurala energična razmena ideja i mišljenja, što je krajnji cilj odeljaka za komentare.

Preporučuje se da medijske kuće usvoje mešoviti model. U idealnom slučaju, ovaj model uključuje softver za blokiranje postova istaknutih kao potencijalno problematičnih od pojavljivanja na internetu dok ih ne proceni moderator koji će doneti konačnu odluku da li da ih objavi ili ne. Međutim, čak i kada se softver koristi da se izdvoje problematični postovi, moderatori ipak treba da imaju za cilj da pročitaju sve objavljene komentare.

Ni u kom slučaju ne treba uređivati postove korisnika ili uklanjati pojedinačne reči ili delove. Ako se smatra da je bilo koji deo posta u suprotnosti sa Smernicama zajednice, objavu treba ukloniti u celini.

Medijske kuće mogu izabrati i da premoderiraju ili postmoderiraju sadržaj na osnovu konteksta koji se odnosi i na temu i na novinara. U slučaju planiranog članka novinara koji je redovno bio na meti napada ili o temi koja ima tendenciju da izazove polemiku, medijske kuće treba da razmotre premoderaciju kako bi sprečile zloupotrebu.