Primarni cilj moderacije je da korisnici postanu svesni da komentari koji se postavljaju u odeljku za komentare moraju da poštuju jasno definisane granice, prateći skup transparentnih pravila koje sprovodi medijska kuća. Ako se korisnicima odmah na početku demonstrira da moderatori aktivno učestvuju u razgovoru i prate šta se dešava, to će imati jak odvraćajući efekat na agresore.

Moderatori treba da preuzmu nalog samog medija i da podsećaju korisnike na načela iz Smernica zajednice, kako što je uzdržavanje od rasističkih, seksističkih i ostalih diskriminatornih izjava, i ograničavanje kritike na sadržaj, bez targetiranja novinara i autora.

Kod posebno problematičnih tema, koje znaju da navuku dosta zajedljivosti protiv novinara, moderatori će možda hteti da usmere korisnike na druge tekstove koji podržavaju stavove ovih novinara.

Neke medijske kuće čak ohrabruju novinare da učestvuju u razgovoru neko vreme nakon što je priča objavljena. Iako se pokazalo da je to učešće dragoceno za podizanje nivoa kvaliteta razgovora, na taj način se novinari mogu izložiti još većim napadima. Ovo treba detaljno razmotriti sa vašim novinarima i postarati se da se takve odluke donose u dogovoru sa njima, a ne da im se nameću.

Na kraju, ako uspete uspešno da napravite zajednicu posvećenih korisnika, moderatorima bi se moglo isplatiti da ohrabre korisnike da sami izražavaju svoju podršku novinarima koji su bili meta napada i da se na taj način suprotstave ciljevima agresora.

Saradnja sa korisnicima radi promocije kvalitetne debate umesto buke

Rob Berli, urednik političkih programa koji se emituju uživo, BBC