Smernice redakcijama i novinarima za rešavanje internet uznemiravanja

Kako protokol funkcioniše?

Video

Učite od stručnjaka i novinara koji su bili mete napada

Pogledaj sve

Izgradnja poverenja sa publikom kroz dijalog

Sami Koivisto, zadužen za dijalog sa publikom, javni medijski servis Yle, Finska

Resurs centar

Pronađite vredne resurse u vezi sa nasiljem na internetu

Pogledaj sve

BIRN i NUNS objavili izveštaj „Bezbednost novinara u digitalnom okruženju“

Ugrožavanje bezbednosti utiče na mentalno zdravlje novinara i novinarki i menja odnose u samim redakcijama, kao i odnos prema poslu i posvećenost profesionalnim standardima se dovodi u pitanje.

Pretnje novinarima: Napadi na internetu sve češći, zaštita nedovoljna

Novinarima pretnje uglavnom stižu putem društvenih mreža i toliko su učestale da mnogi uvrede i napade na internetu doživljavaju kao sastavni deo posla. Većina redakcija nema ustanovljene mehanizme postupanja u slučaju digitalnih napada na zaposlene, a zakonodavni okvir je neadekvatan da odgovori na ovu vrstu pritisaka.

Srbija, mala sigurnost za onlajn novinare

Nedavni izveštaj Nezavisnog udruženja novinara Srbije NUNS, zajedno sa Balkanskom istraživačkom novinarskom mrežom BIRN, analizira probleme koji se tiču bezbednosti novinara onlajn, te sagledava konkretan slučaj Srbije, i sugeriše kako da uređivačko okruženje učinite manje opasnim.

Ugrožavanje sigurnosti novinara: Retke presude i dugo čekanje na pravdu

Mali broj napada bude okončan sudskom presudom za godinu dana, dok najveći broj krivičnih prijava ostane u radu ili budu odbačene na samom početku postupka.

NUNS-ovo istraživanje: Onlajn napadi na novinarke

Posebno su ugrožene novinarke, koje trpe ogromne posledice usled različitih pretnji, uvreda i pritisaka.

Alati za digitalnu bezbednost SHARE Fondacije

Alati su namenjeni građanima, novinarima, aktivistima, ali i onima sa malo više tehničkih znanja ukoliko žele da se podsete.

Mehanizmi zaštite od onlajn nasilja – Priručnik za novinare i novinarke

Vodič kroz postojeće pravne propise koji mogu pomoći novinarima suočenim s bilo kojim oblikom onlajn nasilja

Smernice za praćenje onlajn nasilja nad novinarkama

Ovaj dokument služi kao alat za praćenje i beleženje onlajn nasilja nad novinarkama u celom svetu. Naručio ga je OEBS-ov Predstavnik za slobodu medija, a napisalie su ga istraživačice Međunarodnog centra za novinare (ICFJ) i Univerziteta u Šefildu.

Digitalna bezbednost: zaštita od napada na ličnost na internetu

Novinari koji pišu o dezinformacijama, teorijama zavere ili lažnim vestima su često izloženi napadima na internetu od strane onih koji podržavaju takve stavove ili ih pak kreiraju, a među napadačima su i ljudi koji imaju jaka politička uverenja.

Vodič za razgovor sa prijateljima i saveznicima

Razgovor o uznemiravanju na internetu može biti dosta težak –još uvek tu ima mnogo stigme, srama i optuživanja žrtava kada je reč o nasilju. Ipak, često je važno i u nekim slučajevima neophodno uvući i prijatelje, porodicu i ostale saveznike u sistem podrške.

Vodič za razgovor sa poslodavcima o nasilju na internetu

U nekim slučajevima može biti korisno ili neophodno da razgovarate sa poslodavcima o nasilju na internetu koje proživljavate.

Zaštita od doksinga

Doksing – javno objavljivanje privatnih ili osetljivih informacija je taktika koju napadači koriste da uznemiravaju i zastrašuju lica na internetu – mete svojih napada, kako bi povećali njihovu ranjivost i izloženost dodatnim napadima.