Moderatori igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju toga da vaša zajednica korisnika bude stecište vredne razmene informacija i ideja i da vaši novinari i medij budu zaštićeni od napada na stranicama sa komentarima.

Treba da imate na umu sledeće elemente kako biste osigurali da vaši moderatori mogu profesionalno da obavljaju svoj posao:

  • Moderatori obavljaju urednički posao: Njihove osnovne odgovornosti uključuju procenu kvaliteta sadržaja koji postavljaju korisnici. Kao takvi, oni su zvanični urednici vaše stranice sa komentarima. Oni moraju da imaju veoma temeljno razumevanje novinarskih standarda i principa i da budu svesni i spremni da prihvate osnovne vrednosti vaše organizacije.
  • Moderatori se pitaju kada je reč o Smernicama zajednice: Smernice zajednice će biti prva referentna tačka za moderatore kada odluče koji komentari spadaju u granice legitimne kritike, a koji predstavljaju napad na novinara i treba ih ukloniti. Moderatori moraju biti veoma dobro upoznati sa Smernicama zajednice i u potpunosti ih razumeti i uvažavati. Oni takođe treba da ostanu usklađeni sa

aspektima Smernica zajednice koji se možda neće pokazati idealnim u praksi i treba da daju doprinos redovnim revizijama tog dokumenta.

  • Moderatori treba da rade u bliskom kontaktu sa novinarima: Dok Smernice zajednice obezbeđuju okvir za procenu problematičnih postova, u nekim slučajevima moderatori mogu želeti da se konsultuju sa novinarima, ne samo da bi ih obavestili o situaciji, već i da zajedno procene najprikladniju reakciju.
  • Moderatori snose značajan psihološki teret: Da bi mogli da spreče širenje napada na novinare kroz odeljke za komentare, moderatori moraju da prođu kroz velike količine komentara, uključujući i one koji su veoma agresivni i/ili uznemirujući. Ova aktivnost predstavlja ogromno psihološko opterećenje za moderatore, kojima je potreban sistem podrške da bi mogli sa tim da se nose. Postarajte se da vaši moderatori prođu odgovarajuću obuku i da imaju pristup istoj psihološkoj podršci koja je na raspolaganju novinarima.
  • Moderatori rade koristeći nalog medija: Da biste zaštitili svoje moderatore, postarajte se da koriste isključivo naloge kompanije kako ne bi mogli da budu identifikovani. Ovaj zahtev je važan kako bi se ograničili napadi usmereni na moderatore kao posledica njihovih intervencija.