Austrijska ekstremna desnica svoje kritičare napada kroz agresiju na internetu

Ingrid Brodnig, novinarka i publicistkinja, Austrija

Odgovornost urednika u zaštiti novinara od uticaja nasilja na internetu

Marku Husko, glavni urednik, Uusi Suomi, Finland

Društveni lideri treba da ohrabre ljude da daju konstruktivnu kritiku umesto da koriste nasilje

Rob Berli, urednik političkih programa koji se emituju uživo, BBC

Kako se obratiti publici u kontekstu polarizacije ako je medij optužen za pristrasnost

Rob Berli, urednik političkih programa koji se emituju uživo, BBC

Vlasti moraju izdvojiti resurse za borbu protiv nasilja na internetu

Kirsi-Marja Okonen, menadžerka za regulaciju medija, javni medijski servis Yle, Finska

Zbog društvenih mreža postoji do sada neviđena interakcija sa publikom

Rob Berli, urednik političkih programa koji se emituju uživo, BBC

Vlasti treba da prođu obuku za uznemiravanje na internetu i njegove posledice

Kirsi-Marja Okonen, menadžerka za regulaciju medija, javni medijski servis Yle, Finska

Izgradnja poverenja sa publikom kroz dijalog

Sami Koivisto, zadužen za dijalog sa publikom, javni medijski servis Yle, Finska

Novinari rade u javnoj sferi, ali ne treba da prihvataju klevete

Kirsi-Marja Okonen, menadžerka za regulaciju medija, javni medijski servis Yle, Finska

Saradnja sa korisnicima radi promocije kvalitetne debate umesto buke

Rob Berli, urednik političkih programa koji se emituju uživo, BBC

Uznemiravanje na internetu može novinare naterati na autocenzuru

Lukaš Lipinski, onlajn urednik, Polityka, Poljska

Nasilje na internetu i tehnološke promene

Sara Vord-Lili, glavna urednica, BBC News, UK

Društvene mreže su promenile ciklus vesti

Kejti Serl, urednica u BBC Westminster programu, BBC, UK

Društvene mreže imaju negativne i pozitivne aspekte

Kejti Serl, urednica u BBC Westminster programu, BBC, UK