Građenje zajednice

Medijske kuće koje imaju svoj sadržaj na internetu razvile su sofisticiranije strategije i mehanizme da bi obezbedile stalnu razmenu sa svojom publikom. Ima puno razloga zašto su medijske kuće izabrale da ulože resurse u razvoj i kreiranje odnosa sa zajednicom korisnika:

Za korisnike je važno da mogu da doprinesu procesu kreiranja vesti, da podele svoja mišljenja o dosta važnim i često komplikovanim temama, da daju doprinos kroz informacije za koje smatraju da fale u informativnom izveštavanju, kao i da koriguju sve informacije za koje smatraju da nisu tačne i da samim tim novinarima i urednicima ponude mogućnost da ih ponovo utvrde.

Za medijske kuće je od suštinskog značaja da budu u potpunosti svesne širine svojih pogleda i mišljenja koja postoje u društvu, da održavaju bliske veze sa svojom publikom, da ojačaju poverenje svoje publike tako što će joj pokazati da njenu zabrinutost i komentare shvataju ozbiljno i u nekim slučajevima ispraviti netačne informacije što pre baš zahvaljujući zajednici korisnika.

Iako postoje brojne pozitivne strane u promovisanju razmene sa korisnicima, to zahteva efikasan sistem i veoma jasne smernice kojima se definišu uslovi pod kojima korisnici mogu da dostavljaju sadržaj, i to sadržaj koji će se smatrati prihvatljivim i korisnim.

Ovaj princip je naročito tačan u kontekstu sprečavanja i suzbijanja napada protiv novinara, koji se mogu desiti u okviru odeljaka za komentare na veb sajtovima medijskih kuća, pored onih napada koji se mogu pojaviti na platformama društvenih mreža. Uopšteno govoreći, ove vrste javnih napada su češće nego napadi na novinare koji se šalju direktno u privatnim porukama ili porukama e-pošte. Ova neravnoteža postoji iz razloga što je direktno zastrašivanje novinara samo jedan od ciljeva agresora, drugi cilj je kampanja blaćenja na javnim platformama, čime se utiče na mišljenje publike i podriva poverenje između čitalaca i slušalaca, a na kraju umanjuje i moć medijskog izveštavanja u oblikovanju javne agende i diskursa. U tom smislu, ovi napadi imaju ozbiljne posledice ne samo po reputaciju novinara koji je meta napada, već i za samu medijsku kuću.

Neophodna je temeljna, ispravno razvijena strategija za moderaciju komentara korisnika da bi brzo uklonili napadi na novinare i medijske kuće, pored svih ostalih neprihvatljivih komentara. U zavisnosti od resursa koje medijske kuće imaju na raspolaganju i na osnovu broja komentara koje dobijaju, mogu se usvojiti različite strategije za efikasnu moderaciju.

Medijske kuće treba da usvoje i različite strategije za moderaciju razgovora koji se odvijaju u odeljku za komentare na njihovom veb sajtu, koji inače treba da dobiju najviše pažnje, i komentara koji se postavljaju na društvene mreže. Razlika u strategijama uglavnom zavisi od sposobnosti medijske kuće da ukloni objave koje ne odražavaju vrednosti smernica zajednice.