Uvod: mehanizmi podrške kolega

Za novinare koji su bili meta nasilja i uznemiravanja na internetu, kolege koje su prošle kroz slično iskustvo mogu biti važan izvor snage, kao i znanja u vezi sa tim kako se najbolje nositi sa napadima i sa potencijalnim posledicama napada. Redakcije treba da neguju prilike da novinari pričaju o uznemiravanju sa kolegama da bi se razvila mreža podrške i solidarnosti.

Podrška kolega može podrazumevati i formalne i neformalne mehanizme. Jedan medij u okviru zvaničnih struktura u organizaciji sprovodi formalne mehanizme. Neformalni mehanizmi opisuju razne mere koje se sprovode na različitim nivoima u jednom mediju, u nekim slučajevima se pojavljuju „organski“, pa se onda teži tome da se stvori šira zajednica podrške.

Učesnici u formalnim mehanizmima moraju dobiti specifičnu obuku da bi mogli da na delotvoran način obavljaju svoju ulogu. Pored toga, efikasnost neformalne podrške je dosta veća ako su svi akteri u redakciji prošli kroz obuku o mehanizmima prevazilaženja posledica uznemiravanja na internetu.

Razvijte formalnu mrežu zaposlenih u redakciji koji su dostupni da slušaju iskustva svojih kolega koji su bili na meti nasilja na internetu i da ih provedu kroz načine da se nose sa posledicama. U idealnom slučaju, zaposleni koji učestvuju u ovim programima trebalo bi da imaju posebnu obuku o tome kako da izvrše procenu traume […]

Pročitaj više

Napravite grupu za ćaskanje na WhatsApp-u ili sličnom programu (Signal, Telegram, Threema, itd.) u okviru informativnog odeljenja (kod velikih informativnih medija) ili u okviru cele redakcije (kod malih informativnih medija).

Pročitaj više

Urednike treba ohrabriti da stvore prilike za diskusiju o pitanju uznemiravanja na internetu u grupnim okruženjima. Primeri mogu biti: – „Razgovori uz kafu” u kojima novinari iz redakcije ili drugih medija uz kafu dele svoje iskustvo suočavanja sa uznemiravanjem na internetu.

Pročitaj više

Svrha mentorskog programa u ovom kontekstu je da se iskusniji novinar u redakciji dodeli kao mentor kolegama sa manje iskustva, posebno onima koji su novi u redakciji ili koji ranije nisu pokrivali određene teme koje izazivaju podele. S jedne strane, mentori treba da pomognu onima koje mentorišu da postanu svesni nasilja na internetu kao problema, […]

Pročitaj više