Istraživanje Međunarodnog instituta za štampu (IPI) o uznemiravanju novinara na internetu je jasno pokazalo da napadi čije su mete novinarke ne samo da su češći, već je i sama priroda napada zlobnija. U okviru napada se pojavljuje seksualizovani govor kome je teško suprotstaviti se racionalnim argumentima i profesionalnim alatima i rezultatima. Zato ovi napadi utiču na osobu i van njenog profesionalnog identiteta, jer se oseća ranjivom.

U ekstremnim slučajevima ovi napadi mogu dovesti do autocenzure ili još gore: zbog njih se žene mogu povući iz javne sfere, tako da novinarstvo ostaje prepušteno muškarcima koji će dominirati uz malo ženskih glasova.

Međunarodni institut za štampu je sarađivao sa Kancelarijom predstavnika OEBS-a za slobodu medija (RFoM) u okviru projekta #SOFJO (bezbednost novinarki na internetu) kako bi se analizirali specifični izazovi sa kojima se suočavaju žene u ovoj oblasti i prakse redakcija o tome kako se nositi sa ovim izazovima.

U ovom odeljku predstavljamo rad Međunarodnog instituta za štampu u tri oblasti:

  • Izveštaji i dokumenti u kojima se ispituje i daje definicija uznemiravanja novinarki na internetu i daju preporuke za stvaranje osnove pristupa koji je orijentisan na rešenja.
  • Intervjui sa stručnjacima u kojima se daje suštinska analiza pojedinih aspekata problema, kao i saveti za rešavanje tih problema.
  • Intervjui sa novinarima koji su bili meta kampanji uznemiravanja na internetu u kojima se pokazuju posledice ovog fenomena po novinare i novinarstvo.

Napadi na novinarke na internetu

Istraživanje Međunarodnog instituta za štampu (IPI) o uznemiravanju novinara na internetu je jasno pokazalo da napadi čije su mete novinarke ne samo da su češći, već je i sama priroda napada zlobnija. U okviru napada se pojavljuje seksualizovani govor kome je teško suprotstaviti se racionalnim argumentima i profesionalnim alatima i rezultatima.

Napadi na novinarke na internetu

Istraživanje Međunarodnog instituta za štampu (IPI) o uznemiravanju novinara na internetu je jasno pokazalo da napadi čije su mete novinarke ne samo da su češći, već je i sama priroda napada zlobnija. U okviru napada se pojavljuje seksualizovani govor kome je teško suprotstaviti se racionalnim argumentima i profesionalnim alatima i rezultatima.

Mračno mesto: dokumentarac SOFJO (promo video)

Bezbednost novinarki na internetu prevazilazi rodnu ravnopravnost i slobodu medija jer direktno utiče na kvalitet naših demokratija i pravo društva na dostupnost pluralizmu u informacijama. Videćemo ovu jednostavnu istinu u filmu "Mračno mesto", kroz iskustvo iz prve ruke koje sa nama dele novinarke koje su bile meta internet nasilja, kao i stručnjaci za ljudska prava, rodna pitanja i slobodu medija.

Intervjui sa ekspertima

Intervju sa Nani Jansen Reventlou

Legal frameworks to counter online harassment against female journalists

Intervju sa Elanom Njuman

Koje su emocionalne posledice uznemiravanja na internetu po novinarke?

Intervju sa Manon Muti i Holi Dejvis

Digitalna bezbednost i uznemiravanje na internetu

Intervjui sa novinarima

Intervju sa Arzu Gejbalajevom

Lična priča novinarke koja je bila meta pretnji na internetu i kampanja blaćenja

Intervju sa Marijom Vučić

Lična priča novinarke koja je bila meta napada na internetu i kampanja blaćenja

Bezbednost novinarki na internetu – film za kampanju

U ovom video snimku vidi se urgentna potreba da se pojačaju napori u rešavanju pretnji, uznemiravanja i zastrašivanja novinarki na internetu. Ovaj video je deo kampanje kancelarije predstavnika OEBS-a za slobodu medija #SOFJO, koja je sprovedena u bliskoj saradnji sa IPI.