Uvod: procena rizika

Da bi se odredilo koja je najprikladnija vrsta podrške, potrebna je sveobuhvatna analiza sledećih rizika:

  • verovatnoće da će se pretnja sa interneta pretvoriti u fizički napad,
  • štete koju je uzrokovala kampanja blaćenja na internetu po reputaciju i kredibilitet novinara i/ili medijske kuće,
  • emotivnog uticaja nasilja na internetu na novinara koji je bio meta.

Uznemiravanje na internetu ima tendenciju da targetira novinare na veoma lične načine, a individualne strategije novinara da se s njim nose se razlikuju. Zbog toga je važna detaljna procena psihološkog uticaja internet napada na novinare koji su meta napada kako bi se sprečile i suzbile sve posledice koje proističu iz napada.

Pročitaj više

Ovaj odeljak opisuje kriterijume koji mogu biti korisni u određivanju kolika je verovatnoća da se pretnja na internetu može pretvoriti u fizički napad. Okruženje: Svaka procena rizika treba da uzme u obzir celokupno bezbednosno okruženje u kome se pretnje dešavaju.

Pročitaj više

Važan aspekt uznemiravanja na internetu i kampanja blaćenja je šteta koju nanose ugledu novinara i poverenju koje novinari uživaju među svojom publikom i zajednicom u celini. Pošto su poverenje i kredibilitet ključni aspekti uspešnog novinarstva, u interesu je medijskih kuća i novinara da preduzmu sve neophodne mere da se zaštite od ovakvih napada i da […]

Pročitaj više

Video