Ključni aspekt zdrave komunikacije je razvijanje odnosa poverenja između vaše medijske kuće i vaše zajednice korisnika. Čak i oni korisnici koji se možda u velikoj meri ne slažu sa vestima i mišljenjima koje promovišete treba da veruju u vaše napore da se ponašate profesionalno, s poštovanjem i u skladu sa najvišim novinarskim i etičkim standardima.

Pročitaj više

Kao deo procesa registracije, preporučljivo je zamoliti korisnike da pročitaju i prihvate sledeća dva dokumenta: Uslovi korišćenja uključuju sve relevantne informacije o tome kako će vaša medijska kuća čuvati i koristiti sve informacije koje vam korisnici daju kao deo njihove interakcije sa vašim veb sajtom. Pobrinite se da pružite dovoljne garancije da će njihovi lični […]

Pročitaj više

Dobra je praksa tražiti od korisnika da se registruju kako bi mogli da ostavljaju komentare. Ovaj zahtev je važan ne samo u pogledu pravne odgovornosti istaknute u ovom odeljku, već i kao početna prepreka za odvraćanje agresora i automatski napravljenih naloga.

Pročitaj više