Na osnovu procene emotivnog bola novinara koji je bio meta napada i nivoa pretnje, slanje na drugu lokaciju ili premeštanje novinara u drugo odeljenje može pomoći da se umanji rizik. Primeri najbolje prakse: Premeštaj Tokom protesta u Gezi parku u Turskoj 2013.

Pročitaj više

Na osnovu procene emocionalnog bola novinara koji je meta napada, kratkotrajno privremeno odsustvo može da umanji potencijalnu traumu. Davanje odsustva u takvim situacijama je uobičajena praksa u redakcijama, posebno u odeljenjima koja su često izložena nasilnom ili veoma stresnom sadržaju, naročito kod onih koji rade sa sadržajem koji stvaraju korisnici (UGC).

Pročitaj više

Za medijsku kuću, iskazivanje javne podrške napadnutom novinaru šalje poruku da ona stoji iza svih zaposlenih i da na napade na svoje novinare gleda kao na napad na instituciju u celini. U mnogim slučajevima, ova podrška može pomoći u stvaranju dodatne podrške javnosti prema napadnutim novinarima i podizanju svesti o uznemiravanju na mreži i njegovim […]

Pročitaj više

Postoji niz ubedljivih razloga zašto bi medijske kuće trebalo da pokrenu krivične ili građanske pravne radnje kao odgovor na nasilje na internetu. Sprovođenje pravnog postupka šalje poruku da postojeći zakoni protiv pretnji i uznemiravanja koji se primenjuju u analognom važe i u digitalnom svetu i pomaže u odvraćanju budućih agresora.

Pročitaj više

Medijske kuće treba da obezbede podršku za digitalnu bezbednost za novinare i pre i posle incidenata nasilja na internetu. Kao vid prevencije, tim za digitalnu bezbednost treba da: • Pregleda elektronske uređaje mete da bi identifikovao potencijalne manjkavosti koje bi mogle omogućiti hakerima da pristupe ličnim podacima novinara i javno ih razotkriju (doksing).

Pročitaj više

Profesionalna podrška mentalnom zdravlju može igrati važnu ulogu u ublažavanju posledica nasilja na internetu i uznemiravanja novinara. Kao najbolju praksu, mediji bi trebalo da obezbede da novinari imaju pristup zaštiti mentalnog zdravlja bilo kroz zdravstveni plan organizacije ili putem ad hoc aranžmana između medija i stručnjaka za mentalno zdravlje.

Pročitaj više