Nezavisno udruženje novinara Srbije pruža novinarima i ostalim medijskim radnicima u dogovoru sa advokatskom kacelarijom uslugu besplatnih pravnih saveta od advokata.

Pružanje besplatnih pravnih saveta obuhvata pitanja povodom konkretnih problema u vezi sa profesionalnim pravima i obavezama novinara i drugih medijskih radnika, i u vezi sa pravima i obavezama koje proizilaze iz radnog prava.

Radi dobijanja što tačnijeg saveta, advokatskoj kancelariji potrebne su detaljne informacije i sledeća dokumenta:

  1. Odluka, rešenje, opomena pred tužbu ili drugi akt kojim smatrate da je Vaše pravo povređeno (u slučaju da smatrate da je Vaše pravo povređeno nekim aktom);
  2. Sporni tekst ili prilog za koji nalazite da je povod povredi Vaših prava (u slučaju da smatrate da je Vaše pravo povređeno nekim tekstom ili prilogom);
  3. Drugi dokumenti za koje smatrate da bi mogli biti od značaja za razumevanje slučaja.

Odgovor na vaše pitanje poslaće vam na imejl adresu najkasnije 3 dana od dobijanja e-maila.

Ukoliko vam je potreban pravni savet, zahtev i prateću dokumentaciju možete poslati na imejl [email protected].

Formular za PRAVNI SAVET možete preuzeti OVDE.