Uvod

Potrebno je sprovesti različite obuke da bi se ojačala kultura bezbednosti u vezi sa nasiljem na internetu. Važno je da svi članovi redakcije, naročito glavni urednici i menadžeri, budu upoznati i osvešćeni po pitanju problema uznemiravanja na internetu. Osim toga, upravljanje rizikom od traume i obuka u vezi sa tim i digitalnom bezbednošću će ojačati redakcijski „oklop i štit“ protiv uticaja uznemiravanja na internetu.

Zaposleni u redakciji treba da prolaze periodičnu obuku o digitalnoj bezbednosti koja ima za cilj da zaštiti novinarske uređaje, sredstva komunikacije i lične podatke, a svi oni potencijalno mogu biti ugroženi kao deo internet napada. Mere koje treba saopštiti treba da uključuju: Odgovarajuće korišćenje lozinki Šifrovanje podataka Opštu zaštitu podataka o ličnosti Zaštitu od malvera […]

Pročitaj više

Obuka za upravljanje rizikom od traume, ili TRiM, razvijena je devedesetih godina prošlog veka za vojsku Ujedinjenog Kraljevstva i od tada se prilagođava za druge sektore. Primena TRiM-a na uznemiravanje na internetu ima za cilj da stvori veliku grupu u redakciji koja može da pruži efikasnu međusobnu podršku u slučaju nasilja na internetu.

Pročitaj više

Ova vrsta obuke namenjena je i novinarima i urednicima i ima za cilj da pruži informacije o uznemiravanju na internetu kao fenomenu: o obrascima uznemiravanja na internetu u određenoj zemlji, ko su akteri većine koordinisanih internet kampanja i šta treba da se radi u slučaju da je novinar meta napada. Učenje o tome kako internet […]

Pročitaj više