Na osnovu procene emotivnog bola novinara koji je bio meta napada i nivoa pretnje, slanje na drugu lokaciju ili premeštanje novinara u drugo odeljenje može pomoći da se umanji rizik.

Primeri najbolje prakse:

Premeštaj

Tokom protesta u Gezi parku u Turskoj 2013. godine, brojni novinari su se suočili sa zlobnim internet pretnjama i uznemiravanjem. Neke redakcije, kao što je Hürriyet, odlučile su da privremeno premeste novinare – nakon što su se konsultovali sa njima – u drugo odeljenje ili na kancelarijski posao.

Slanje na drugu lokaciju

Regionalne finske novine Turun Sanomat omogućile su jednoj od svojih novinarki iz grada Turku (oko 250.000 ljudi) da se preseli u mnogo veći glavni grad Helsinki jer je dobila direktne pretnje na ulici nakon niza pretnji na internetu. Menadžment je doneo ovu odluku nakon procene fizičkog rizika, uzevši u obzir činjenicu da postoji veća šansa da se neki novinar prepozna na ulici u manjim gradovima ili mestima, i da samim tim bude u većoj opasnosti.

Akteri: Uprava, Urednik, Novinar i Stručnjak za internet bezbednost.