Za medijsku kuću, iskazivanje javne podrške napadnutom novinaru šalje poruku da ona stoji iza svih zaposlenih i da na napade na svoje novinare gleda kao na napad na instituciju u celini. U mnogim slučajevima, ova podrška može pomoći u stvaranju dodatne podrške javnosti prema napadnutim novinarima i podizanju svesti o uznemiravanju na mreži i njegovim posledicama. Međutim, u nekim slučajevima, možda bi bilo bolje ostati neprimetan kako bi se izbeglo stavljanje fokusa na novinara i time potencijalno podsticanje većih napada.

Sledeći kriterijumi treba da se koriste kada se razmatra da li da se objavi ili ne javno saopštenje podrške:
• Da li će to intenzivirati napad?
• Da li će to podstaći dalje uznemiravanje uopšte? Uzmite u obzir da bi to moglo da pojača priču koju uznemiravači možda već prodaju o „moćnim“ medijskim kućama koje napadaju „malog momka“.
• Hoće li to naneti štetu pravnom slučaju koji medijska kuća razmatra da podnese?

Odluku o tome da li će objaviti javno saopštenje treba da donese komisija relevantnih aktera u redakciji: menadžment, urednici, pravni zastupnik, osoba za komunikaciju sa publikom, stručnjak za bezbednost na internetu i novinar koji je meta napada. Javne izjave ne bi trebalo da se daju protivno željama dotičnog novinara.