Postoji niz ubedljivih razloga zašto bi medijske kuće trebalo da pokrenu krivične ili građanske pravne radnje kao odgovor na nasilje na internetu. Sprovođenje pravnog postupka šalje poruku da postojeći zakoni protiv pretnji i uznemiravanja koji se primenjuju u analognom važe i u digitalnom svetu i pomaže u odvraćanju budućih agresora. U mnogim slučajevima, osim ako se agresori ne suoče sa pravnim posledicama za svoje postupke, oni će ih ponoviti. Profesionalne i lične posledice zlostavljanja na novinare mogu biti toliko ozbiljne da opravdavaju nadoknadu pravne štetu.

Međutim, odluka o pokretanju pravnog postupka u ime novinara mora biti doneta pažljivo, uzimajući u obzir niz faktora. Pored procene pravnog tima ili pravnog savetnika, medijska kuća treba da odluči u koordinaciji sa novinarom koji je meta napada, odgovornim urednikom, osobom za komunikaciju sa publikom, urednikom društvenih mreža i stručnjakom za bezbednost na internetu da li će pokrenuti pravni postupak ili ne. Ni u kom slučaju medijska kuća ne bi trebalo da pokrene pravni zahtev protiv volje novinara koji je meta napada.

Odluka treba da uzme u obzir sledeća razmatranja:
• Da li objava sadrži nezakonit sadržaj prema vašoj jurisdikciji.
• Verovatnoću da će pokretanje slučaja odvratiti buduće internet agresore uopšte.
• Verovatnoću da će pokretanje postupka odvratiti postupke konkretnog agresora u ovom slučaju.
• Mogućnost da će, s obzirom na konkretan kontekst, pokretanje pravnog postupka ukazati na određenog novinara i pojačati i podstaći dalje napade.
• Da li bi pravni postupci mogli nenamerno da pojačaju priče koje internet agresori možda već prodaju o „moćnim“ medijskim organizacijama koje napadaju „malog momka“, i time potencijalno povećaju dodatno uznemiravanje.
• Da li izgleda da je napad izvršio pojedinac koji je delovao sam ili u ime državnog aktera. U ovom drugom slučaju, pravni postupak protiv pojedinca koji deluje u ime države može biti kontraproduktivan i podstaći tip „priče“ koji je pomenut.
• Potencijalni uticaj na pogođenog novinara: Da li će pravni slučaj doneti satisfakciju novinaru ili će izazvati dodatnu emocionalnu štetu?
• Da li su tužioci takođe pokrenuli krivični slučaj, u kom slučaju će možda biti lakše podržati taj napor.

Mnogi novinari ne idu na sud zbog svog slučaja jer im je nasilje na internetu postalo normalno

Kirsi-Marja Okonen, menadžerka za regulaciju medija, javni medijski servis Yle, Finska

Uradite evaluaciju slučaja čak i kada na prvi pogled na postoji osnova za sudski postupak

Kirsi-Marja Okonen, menadžerka za regulaciju medija, javni medijski servis Yle, Finska