Razvijte formalnu mrežu zaposlenih u redakciji koji su dostupni da slušaju iskustva svojih kolega koji su bili na meti nasilja na internetu i da ih provedu kroz načine da se nose sa posledicama. U idealnom slučaju, zaposleni koji učestvuju u ovim programima trebalo bi da imaju posebnu obuku o tome kako da izvrše procenu traume kroz strukturisane razgovore i da budu u stanju da preusmere novinara na relevantne aktere u redakciji koji mogu da obezbede zdravstvenu pomoć, kao i druge vrste podrške kao što je kao pravno savetovanje, moderacija publike, digitalna bezbednost ili drugi bezbednosni mehanizmi.

Najbolje prakse

Pročitajte naše odricanje odgovornosti.

Rojtersova mreža podrške kolegama

Novinska agencija Rojters trenutno vodi mrežu podrške kolegama. Rojters je dao sledeći opis:

„Rojters je uspostavio Mrežu kolega (eng. Peer Network) 2015. godine kao dodatni resurs u okviru svog većeg Globalnog programa za traumu. Globalni program za traumu je usredsređen na CiC, kompaniju licenciranih kliničara sa sedištem u Londonu koja ima ugovor sa Rojtersom za pružanje terapijskih usluga 24 sata dnevno 7 dana u nedelji Rojtersovom osoblju i zaposlenima koji se bore sa stresom na poslu / u životu, anksioznošću, depresijom i traumom – ovo uključuje stres i traume povezane sa uznemiravanjem na internetu.

Mreža kolega služi kao most ka profesionalnim terapeutima u CiC-u i pruža opciju za kolege kojima je možda potrebna podrška kolege, ali se možda ne osećaju spremnim da kontaktiraju profesionalca. Četrdeset osam novinara Rojtersa čine Mrežu kolega i nalaze se širom sveta: u Aziji, Africi, na Bliskom istoku, u Evropi, Rusiji, Sjedinjenim Državama i Latinskoj Americi. Rojters jasno stavlja do znanja da Kolege nisu profesionalni savetnici, ali oni prolaze obuku o aktivnom slušanju i brizi o sebi od strane terapeuta u CiC-u. CiC takođe blisko nadgleda Mrežu kolega kako bi osigurao da kolege odgovaraju na odgovarajući način i da se ne osećaju preopterećeno. Sve Kolege su volonteri koji su provereni kroz rigorozan proces prijave koji vodi CiC. Kolege takođe potpisuju izjavu o principima, koja se bavi pitanjem poverljivosti i koja se shvata veoma ozbiljno.

Za uspešnu Mrežu podrške kolegama, Rojters je otkrio da najbolja praksa zahteva blisko partnerstvo sa organizacijom profesionalnih kliničara kao što je CiC da bi se bavili pitanjima i situacijama za koje su samo profesionalci obučeni. Shvatili smo da naš Globalni program za traumu ima najveći uticaj kada kombinujemo napore CiC-a, Mreže kolega, obuku o neprijateljskom okruženju i propagiranje preko našeg advokata za mentalno zdravlje i dobrobit novinara, Dina Jejtsa.

Pružanje više resursa omogućava zaposlenima i honorarnim novinarima da osećaju da imaju podršku na nekoliko nivoa i značajno doprinosi redakciji da se oseća bezbedno, uravnoteženo i motivisano.”

BBC-jeva mreža podrške kolegama

BBC ima mrežu novinara obučenih za upravljanje rizikom od traume [link na trening program]. Ova obuka pruža zaposlenima znanje da prepoznaju znake mentalnog poremećaja i ponudi prvu pomoć osobi koja je iskusila krizu, kao što je uznemiravanje na internetu. Obučeno osoblje redakcije je u stanju da vodi strukturiran razgovor sa novinarima koji su meta napada o promenama u njihovim navikama u ishrani, spavanju ili konzumiranju alkohola kako bi procenili koliko je uznemiravanje na internetu imalo uticaja na njih. Novinari koji su meta napada se upoznaju sa načinima da se nose sa traumom i po potrebi se upućuju na profesionalni tretman. U okviru BBC-ja, obučeni članovi osoblja se mogu prepoznati po tračici u karakterističnoj boji. Svaki zaposleni može učestvovati u (dobrovoljnoj) obuci.

Učesnici: Stručnjak za bezbednost na internetu, Urednici, Novinari and Mendžment