Kada je reč o borbi protiv uznemiravanja na internetu u redakciji, novinari treba da:

• Prihvate da je nasilje na internetu ozbiljan i neprihvatljiv problem, a ne samo karakteristika savremenog novinarstva.
• Učestvuju u svim relevantnim obukama koje nudi medij, uključujući obuku o podizanju nivoa svesti, digitalnoj bezbednosti i upravljanju rizikom od traume.
• Učestvuju u formalnim i neformalnim strukturama podrške sa kolegama.
• Prijave probleme nasilja na internetu čim se pojave; čak i ako ne verujete da ćete pretrpeti bilo kakve negativne posledice od zloupotrebe, ako to prijavite, tako pomažete redakciji da shvati obim problema i razradi mere neophodne za suzbijanje toga.

Intervju sa Arzu Gejbalajevom

Lična priča novinarke koja je bila meta pretnji na internetu i kampanja blaćenja