Obuka za upravljanje rizikom od traume, ili TRiM, razvijena je devedesetih godina prošlog veka za vojsku Ujedinjenog Kraljevstva i od tada se prilagođava za druge sektore. Primena TRiM-a na uznemiravanje na internetu ima za cilj da stvori veliku grupu u redakciji koja može da pruži efikasnu međusobnu podršku u slučaju nasilja na internetu.

Korišćenje TRiM-a, koji već sprovode redakcije kao što je BBC u slučaju raspoređivanja na terenu, ima za cilj da omogući zaposlenima u redakciji da urade sledeće:
• Podrže i savetuju kolege pre objavljivanja sadržaja koji može da izazove nasilje i uznemiravanje na internetu
• Podrže i savetuju novinare koji su na meti nasilja na internetu
• Procene kada treba tražiti stručnu pomoć (1:1 TRiM procena)
• Razumeju psihologiju traume
• Podrže procene rizika u vezi sa nasiljem na internetu