Napravite grupu za ćaskanje na WhatsApp-u ili sličnom programu (Signal, Telegram, Threema, itd.) u okviru informativnog odeljenja (kod velikih informativnih medija) ili u okviru cele redakcije (kod malih informativnih medija). Ove grupe za ćaskanje predstavljaju još jedan – neformalniji – „portal” za novinare, ne samo za prijavljivanje pretnji, već i za razmenu informacija i iskustava, pomažući da se stvori osećaj zajednice među članovima, posebno kada novinari rade na daljinu ili na različitim lokacijama. One takođe mogu poslužiti kao ventil za oslobađanje od frustracija.
Novinari takođe mogu da koriste ove grupe da obaveste članove kada planiraju da objave priču koja bi mogla da privuče napade. Takva upozorenja stvaraju tim kolega i pristalica spremnih da podrže priču novinara čim bude objavljena, uključujući kontra govor ili druge načine.

Najbolje prakse

Rojters UGC tim obrađuje ogromnu količinu traumatskih slika u sklopu svog rada. Tim ima grupu za ćaskanje u kojoj njeni članovi često pričaju o nekim traumatskim iskustvima. Ova grupa za ćaskanje pomaže urednicima da ostanu u kontaktu sa drugim članovima tima koji se nalaze u različitim kancelarijama Rojtersa širom sveta.

Učesnici: Urednici.