Svrha mentorskog programa u ovom kontekstu je da se iskusniji novinar u redakciji dodeli kao mentor kolegama sa manje iskustva, posebno onima koji su novi u redakciji ili koji ranije nisu pokrivali određene teme koje izazivaju podele. S jedne strane, mentori treba da pomognu onima koje mentorišu da postanu svesni nasilja na internetu kao problema, tema koje obično dovedu do nasilja i oblika koje ono može imati.

S druge strane, oni bi trebalo da služe kao izvor ohrabrenja za one koje mentorišu kada su suočeni sa takvim uznemiravanjem, kako da bi podržali njihovo mentalno zdravlje, tako i da bi pomogli u izbegavanju iskušenja autocenzure. Mentori bi trebalo da upoznaju one koje mentorišu sa svojim iskustvima sa uznemiravanjem u prošlosti i kako su se oni lično nosili sa problemom, uključujući, ali ne ograničavajući se na korišćenje mera redakcije za prijavljivanje zlostavljanja.

Učesnici: Menadžment i Urednici.