Ova vrsta obuke namenjena je i novinarima i urednicima i ima za cilj da pruži informacije o uznemiravanju na internetu kao fenomenu: o obrascima uznemiravanja na internetu u određenoj zemlji, ko su akteri većine koordinisanih internet kampanja i šta treba da se radi u slučaju da je novinar meta napada.

Učenje o tome kako internet kampanje imaju za cilj da diskredituju i ućutkaju kritičko novinarstvo priprema novinare da brzo reaguju u slučaju incidenta. Takođe im pomaže da prepoznaju da li su oni ili neko od njihovih kolega bili meta ove vrste nasilja na internetu.

Sledeće stavke treba da budu uključene u ovu vrstu obuke:

  • Mehanizmi načina na koji se odvijaju napadi na društvenim mrežama.
  • Aktuelne „vruće teme” koje izazivaju napade i najčešće vrste napada (npr. uvrede, implicitne pretnje, pretnje smrću)
  • Konkretne grupe ili političke stranke koje se agresivno ponašaju prema sadržaju koji objavljuje medij
  • Informacije o bezbednosnom protokolu medija, na mreži i van mreže.
  • Najbolje prakse za korišćenje društvenih mreža
  • Svedočenje iz prve ruke novinara koji su iskusili uznemiravanje na internetu o tome kako su se nosili ili kako se nose sa napadima
  • Pregled opcija za preduzimanje pravnih radnji za različite vrste komentara
  • Uveravanje da je uznemiravanje novinara na internetu napad na celu organizaciju i da menadžment stoji iza svojih novinara.

Ova obuka bi takođe trebalo da bude deo procesa uvođenja za nove zaposlene.

Učesnici: član tima za bezbednost na internetu i iskusni novinari.