Napravite internet obrazac koji novinari koji su meta napada mogu koristiti da jednonostavno prijave napad na internetu. Ovaj obrazac treba da bude kratak i lak za popunjavanje, ali da obuhvata sve bitne informacije u vezi sa napadom. Ova mera uklanja pritisak i anksioznost zbog prijavljivanja zlostavljanja direktno nadređenom. Za sve važi isti proces i isti sistem. Kada je nasilje na internetu veoma eksplicitno, novinarima se preporučuje da zamole kolegu da popuni formular kako bi smanjili izloženost sadržaju.

Redovno bi trebalo da se obaveštava redakcija o postojanju ovog obrasca, kao i o tome ko ga prima.

Učesnici: Stručnjak za bezbednost na internetu, Urednik or Osoba za kontakt sa publikom.