Kada je reč o borbi protiv uznemiravanja na internetu u redakciji, osobe za komunikaciju sa publikom bi trebalo da:

• Ustanove da nasilje na internetu predstavlja ozbiljan i neprihvatljiv problem, a ne samo karakteristiku savremenog novinarstva.
• Identifikuju pojedinačne pretnje i dirigovane kampanje na platformama društvenih mreža i u odeljku za komentare koje targetiraju zaposlene, zabeleže ih u bazi podataka i proslede ih novinaru, uredniku i stručnjaku za bezbednost na internetu.
• Doprinesu u proceni nivoa pretnje od nasilja na internetu.
• Preuzmu naloge na društvenim mrežama novinara koji je meta napada da bi smanjili njegovu izloženost nasilnom sadržaju i minimizirali potencijalnu traumu.
• Nadgledaju, u koordinaciji sa timom za digitalnu bezbednost, ako postoji, lične podatke koji su otvoreni za javnost i traže propuste u digitalnom otisku novinara kako bi sprečili hakovanje i doksing.
• Učestvuju u diskusijama o institucionalnim odgovorima (pravna radnja, javna izjava podrške).

Izgradnja poverenja sa publikom kroz dijalog

Sami Koivisto, zadužen za dijalog sa publikom, javni medijski servis Yle, Finska