Napravite posebnu adresu e-pošte na kojoj novinari mogu prijaviti uznemiravanje na internetu. Trebalo bi jasno navesti ko su osobe koje će odgovarati na poslate e-poruke. Novinari će se verovatno osećati ugodnije ako poznaju ljude kojima potencijalno treba da prijave traumatično iskustvo.

Najbolje prakse:

BBC je postavio posebnu adresu e-pošte i telefonski broj za novinare da izveštavaju o traumatičnim iskustvima. Predstavnici BBC-ja objasnili su da nakon što novinari prijave incident, stručnjaci stupaju u kontakt sa njima da prate i procene koja vrsta podrške je potrebna.

Učesnici: Stručnjak za bezbednost na internetu, Urednik or Osoba za komunikaciju sa publikom.