Uspostavite redovne sastanke između odeljenja zaduženih za društvene mreže ili za publiku i novinara kako biste izvršili proveru „zdravstvenog stanja” u vezi sa radom novinara na društvenim mrežama ili angažovanjem u odeljcima za komentare na internetu. Urednici društvenih mreža i osobe zadužene za komunikaciju sa publikom mogu pomoći novinarima da razumeju obrasce koji stoje iza internet napada i ko bi mogao da stoji iza njih. Između ostalog, ova vrsta znanja može

• Pomoći novinarima da identifikuju nasilje na internetu ako su oni ili njihov kolega meta napada.
• Pomoći novinarima da se distanciraju od napada tako što će shvatiti da su to odgovori na određena interesovanja ili teme, a ne usmereni na njih lično.

Urednici društvenih mreža i odeljenja komunikacije sa publikom treba da razmotre pokrivanje sledećih stavki na takvim sastancima:

• Informišite novinare o najnovijim trendovima na društvenim mrežama i sopstvenim forumima i odeljcima za komentare medija: haštagovi koji imaju za cilj da diskredituju medijsku kuću, specifične kampanje države ili političkih partija, uobičajene vrste napada na društvenim mrežama, itd.
• Iznesite probleme sa kojima se novinari suočavaju u svakodnevnom radu: na primer, da li je neko od njih bio meta napada? Kako su se nosili sa napadima i kakva im je pomoć potrebna od društvenih mreža/odeljenja za komunikaciju sa publikom?
• Saopštite mehanizme podrške koji postoje i kako doći do njih.

Ove provere „zdravstvenog stanja” treba da se obavljaju svaka tri meseca ili češće u slučaju političke krize ili građanskih nemira ili uoči izbora.

Učesnici: Osoba za kontakt sa publikom