Medijske kuće treba da kreiraju bazu podataka kako bi pratile incidente uznemiravanja na internetu i odgovore koji su preduzeti. Ova baza podataka ne mora da obuhvata svaki pojedinačni slučaj uznemiravanja, ali treba da obuhvati barem one slučajeve koje su zaposleni prijavili putem formalnih mehanizama prijavljivanja ili gde je procena rizika podstakla primenu mera podrške.

Primarna svrha ove baze podataka je praćenje prijavljenih slučajeva uznemiravanja na internetu i omogućavanje redovne (ponovne) procene primenjenih mera podrške, uključujući da li su neophodne nove ili drugačije mere.

Pored procene samih mera podrške, redakcije takođe treba da redovno procenjuju efikasnost svojih ukupnih struktura odgovora na uznemiravanje. Ovo bi trebalo da uključuje kvalitativne ankete kako bi se procenio stepen do kojeg zaposleni i saradnici osećaju da se pitanje shvata ozbiljno, kao i kvantitativne preglede broja slučajeva u kojima je preduzet neki oblik odgovora.

Učesnici: Stručnjak za bezbednost na internetu.