Napravite odeljak kome se lako pristupa u intranetu medija sa informacijama o politikama kompanije o uznemiravanju na internetu i alatima i protokolima koje je kompanija kreirala za rešavanje ovog problema.

Najbolje prakse

BBC u svojim intranet edukativnim filmovima prikazuje traumatična iskustva na terenu, gde novinari raspravljaju o različitim traumama i opisuju uticaj koji su na njih ta iskustva imala. Filmovi funkcionišu kao neka vrsta „vodiča za početnike” za traumu i pomažu da se demistifikuje problem. BBC takođe preporučuje ovu istu proceduru za uznemiravanje na internetu.

Učesnici: Menadžment.