Razgovor jedan na jedan sa kolegama o uznemiravanju i napadima pokazao se korisnim novinarima koji su meta napada. Kolege takođe mogu ohrabriti novinara da skrene pažnju relevantnih osoba unutar medijske kuće na napad.

Ovaj neformalni mehanizam je posebno važan u okruženjima visoke konkurencije ili kad god novinari imaju razloga da strahuju da bi se prijavljivanje internet napada moglo smatrati znakom slabosti. Da bi se povećala sposobnost kolega da pruže podršku, osoblje treba da prođe kratku obuku o mehanizmima suočavanja kako bi imali alate za pružanje podrške na osnovu kvalitetnih informacija.