Twitter omogućuje moderatorima da prijave tvitove (može se prijaviti više tvitova istovremeno), direktne poruke, targetirane tvitove koji su obeleženi u okviru razgovara ili čitave razgovore (pretnje, odgovore ispod tvita), zatim Twitter moments, kao i naloge koji učestvuju u nasilnom ponašanju.

Kliknite ovde da vidite kako možete da prijavite tvit.

Kada moderatori za kontakt sa publikom treba da prijave tvit?

Moderatori za kontakt sa publikom koji upravljaju zvaničnim medijskim Twitter nalozima kažu da prijavljuju tvitove koji jasno krše standarde Twitter zajednice i standarde samih medija, posebno kada tvitovi sadrže slike nasilja.

Za neke od slučajeve kada korisnici označe medijsku kuću na tvitu koji sadrži slike nasilja, moderatori za kontakt sa publikom misle da njima nije cilj da zastraše ili zaprete tom mediju – za razliku od ciljanih napada na novinara koji je meta – već da moderatoru skrenu pažnju, da nateraju redakciju da prenese određenu priču ili da proširi informacije o često ekstremnoj ideologiji koja stoji iza ovih tvitova.

Treba napomenuti da je Twitter istrpeo kritike zbog brzine reakcije i procesa donošenja odluka u vezi sa prijavljivanjem sadržaja. Moderatori kažu da je politika uklanjanja na Twitter-u nedosledna. Na primer, Twitter može prvo da odbije zahtev za uklanjanje uz obrazloženje da se ne smatra da ta objava krši njihove bezbednosne politike, ali kada moderator ponovo prijavi isti tvit, taj zahtev za brisanje bude prihvaćen.