Isključite neki nalog

Ova funkcija omogućava korisniku da sa svoje vremenske linije ukloni tvitove koje postavlja neki drugi nalog, ali da ne mora da ga blokira ili prestane da prati. Međutim, ako neki nalog isključite, oni to neće znati, za razliku od blokiranja ili prestanka praćenja. Nalozi koje ste isključili i dalje mogu da vide vaš sadržaj na Twitter-u, ali nećete dobiti obaveštenje ako isključeni korisnik označi vaš medij na fotografiji ili ga pomene u tvitu. Tvitovi isključenog naloga će i dalje biti vidljivi ako odete na profil tog naloga.

Kliknite ovde da vidite kako isključiti neki nalog.

Korisnici koji su isključeni i dalje prate vaš medij i moći će da vam pošalju direktnu poruku. Ako želite, to možete izbeći tako što ćete prestati da pratite nalog ili ako onemogućite direktne poruke na nalozima koje vaš medij ne prati.

Napredne opcije za isključivanje: Ovo korisniku omogućava da postavi filtere kako bi izbegao da vidi tvitove koji sadrže određene reči, fraze, korisnička imena, emotikone ili heštagove. Twitter napominje da se „isključivanje reči i heštagova odnosi samo na vaša obaveštenja i na vremensku liniju koju vi vidite. Ako odete na pretragu, vi ćete i dalje videti ove tvitove.“

Kliknite ovde da vidite koje su opcije za napredno isključivanje.

Blokirajte nalog

U okviru ove opcije korisnici Twitter-a mogu ograničiti da određeni nalozi vide njihove tvitove, da ih prate ili kontaktiraju sa njima.

Korisnici koje blokira tim za moderaciju u mediju neće moći da:

  • prate zvaničan nalog nekog medija ili da vide naloge koje prati taj medij, kao i moments koje taj medij kreira, a i njegove liste;
  • vide tvitove tog medija kada se uloguju na platformu;
  • kontaktiraju sa medijem putem direktnih poruka;
  • dodaju nalog tog medija na svoju listu; ili
  • taguju medij na fotografiji.

Takođe, blokirani korisnici neće dobiti obaveštenje da su blokirani. Međutim, kada posete Twitter profil nekog medija, videće da su blokirani (za razliku od isključivanja jer isključeni nalozi to ne mogu da vide).

Ako timovi za moderaciju sadržaja koji postavlja publika blokiraju neki nalog, oni neće moći da:

  • prate taj nalog;
  • dobijaju obaveštenja kada je blokirani nalog pomenuo (@primer) taj medij u svom tvitu. Međutim, nalog tog medija će dobiti obaveštenje ako je neki nalog koji nije blokiran pomenuo taj medij i blokirani nalog. Ipak, Twitter vam dozvoljava da proverite svako pominjanje tako što ćete pretražiti korisničko ime.

Kliknite ovde da naučite kako da blokirate nalog. Kliknite ovde da naučite kako da upravljate vašom listom blokiranih naloga.

Stručnjaci za društvene mreže koje je konsultovao IPI primetili su i da blokiranje nije baš dovršen alat jer ako se osoba čiji je nalog blokiran odjavi sa Twitter-a i pretražuje vaš Twitter nalog (npr. preko Google-a), ona i dalje može da vidi šta ste objavili. Twitter savetuje svojim korisnicima da obrate pažnju na to.

Isključivanje ili blokiranje

Većina stručnjaka koje je konsultovao IPI kaže da iako su više koristili blokiranje za naloge koji konstantno šire neželjeni sadržaj ili prevare – uključujući i botove i organske naloge, da ipak radije koriste isključivanje kako bi rešavali slučajeve nasilja na internetu i kampanje blaćenja. Biraju to češće iz više razloga:

  • Poštuje se sloboda govora: za razliku od blokiranih, isključeni nalozi još uvek mogu da taguju neki medij u svojim tvitovima, ali moderatori neće biti izloženi nasilnom jeziku jer neće dobiti obaveštenje.
  • Isključivanje moderatorima dozvoljava da procene da li isključeni nalozi šalju uverljivu, stvarnu pretnju protiv medijske organizacije ili njenih zaposlenih jer moderatori i dalje mogu da posete taj profil iako je nalog isključen (engl. muted). Za razliku od njih, blokirane naloge moderatori ne mogu da vide, kao i potencijalno stvarne pretnje.
  • Isključivanjem se umanjuje nasilje usmereno na neki medij i njegove zaposlene na društvenim mrežama: isključeni korisnici neće dobiti obaveštenje da su isključeni i njihovi nasilni tvitovi neće stići do naloga koji je bio označen. Blokirani korisnici će dobiti obaveštenje, a to može izazvati napad besa i to dalje može dovesti do nasilja.