Stavljanje zabrane za korisnika ili stranicu: ova opcija dozvoljava moderatoru da zabrani pristup korisniku ili drugoj Facebook stranici. Korisnik kojem je zabranjen pristup će i dalje moći da vidi i deli sadržaj na Facebook stranici ovog medija, ali neće moći da se uključi – npr. da komentariše i da označi da mu se nešto sviđa na objavama. Moderator može da ukloni zabranu za korisnika u svakom trenutku.

Kliknite ovde da biste videli kako da stavite zabranu ili blokirate korisnika ili stranicu.

Uklonite korisnika sa stranice: ova opcija omogućuje moderatoru da ukloni korisnika koji prati stranicu. Međutim, Facebook vidi stranice kao javni prostor i samim tim korisnik koji je uklonjen može ponovo da zaprati tu stranicu.

Kliknite ovde da vidite kako da prijavite stranicu ili komentar na vašoj stranici.

Kada će moderatori sadržaja zabraniti pristup korisniku ili ga ukloniti?

Moderatori zabranjuju pristup korisnicima koji uporno objavljuju nasilne komentare ili komentare koji sadrže govor mržnje, čak i nakon upozorenja. U takvim slučajevima, moderator obaveštava korisnika o zabrani i šalje mu adresu e-pošte ili link do obrasca za kontaktiranje sa timom za moderaciju sadržaja koji postavlja publika da bi ponovo dobio pristup stranici. Ako im se obrati, moderatori onda, u zavisnosti od slučaja, odlučuju da li će ukinuti zabranu korisniku na osnovu procene o tome da li će se nastaviti nasilno ponašanje.

Važno je voditi evidenciju o korisnicima kojima je zabranjen pristup, kao i o sadržaju ili komentaru zbog kojih je doneta ta odluka u slučaju da korisnik odluči da podnese zvaničnu žalbu protiv medija. Stručnjaci za društvene mreže takođe savetuju što veću transparentnost u odnosu sa korisnikom zbog odluke da mu se zabrani pristup i da mu se pošalju linkovi za stranice na kojima se objašnjavaju standardi zajednice tih medija.

Uklanjanje korisnika se može videti kao upozorenje da bi se odvratili budući nasilni komentari.