Brisanje komentara: ova opcija moderatoru dozvoljava da trajno ukloni komentar na objavi, što znači da on sada neće biti vidljiv nikome, uključujući i korisnika koji ga je postavio.

Kliknite ovde da vidite kako da obrišete komentar sa objave

Sakrijte komentar: ova opcija moderatoru dozvoljava da sakrije komentare na objavama koje su postavljenje na Facebook stranici medija. Međutim, korisnik koji je napisao komentar, kao i njegovi prijatelji će i dalje moći da ga vide.

Kliknite ovde da vidite kako da sakrijete komentar iz objave

Onemogućavanje/isključivanje komentara : ova opcija postoji samo za video objave, Facebook Live i grupe na Facebook-u. (Stručnjaci za moderaciju veruju da treba proširiti ovu opciju na sve vrste objava.)

Kliknite ovde da vidite kako da onemogućite komentare.

Kada moderatori sadržaja inače brišu ili sakrivaju Facebook komentar?

U skladu sa politikom da im kanali na društvenim mrežama budu što više otvoreni, većina medija toleriše veću količinu kritika, čak i oštre kritike. Međutim, kada komentari na Facebook-u postanu preteći ili nasilni, mediji mogu da ih izbrišu ili sakriju.

U našem istraživanju saznali smo da većina moderatora za društvene mreže pre briše nego što sakriva Facebook komentare koji krše bitne standarde. Naveli su da to rade zato što korisnici nisu svesni kada se njihovi komentari sakriju zbog kršenja standarda i da zbog toga mogu da se ponove slično nasilno ponašanje. Moderatori za društvene mreže zato radije brišu komentare, obaveste korisnika o tome i pošalju mu i link sa objašnjenjem o standardima zajednice samog medija.

Međutim, kada se ispod objave pojavi lavina komentara koji sadrže govor mržnje, neki od moderatora sa kojima je IPI razgovarao rekli su da na kraju masovno izbrišu sve bez upozorenja ili davanja objašnjenja korisnicima ponaosob. U takvim slučajevima, moderatori obično objave jedan komentar za sve korisnike navodeći da taj medij neće tolerisati takvo ponašanje korisnika.

Osim toga, na osnovu politike koja se primenjuje na drugim platformama društvenih mreža, moderatori odmah brišu svaki neželjeni sadržaj ili prevare koje se pojave ispod objave na Facebook-u.