Pretnje novinarima: Napadi na internetu sve češći, zaštita nedovoljna

Novinarima pretnje uglavnom stižu putem društvenih mreža i toliko su učestale da mnogi uvrede i napade na internetu doživljavaju kao sastavni deo posla. Većina redakcija nema ustanovljene mehanizme postupanja u slučaju digitalnih napada na zaposlene, a zakonodavni okvir je neadekvatan da odgovori na ovu vrstu pritisaka.

Uvod u digitalna prava

Ova publikacija SHARE fondacije predstavlja neke od osnovnih pojmova na polju digitalnih prava, ilustrovane praktičnim primerima iz regiona Zapadnog Balkana.