Napadi na novinare u onlajn prostoru postaju jedan od najvećih izazova u sistemu zaštite novinara. Posebno su ugrožene novinarke, koje trpe ogromne posledice usled različitih pretnji, uvreda i pritisaka. Brojni izveštaji, istraživanja ali i aktivnosti oko preduzimanja mera za rešavanje govore o povećanju takvih napada i nemoći sistema da se odupre izazovima prevencije i suzbijanja.

Istraživanje NUNS-a “Onlajn napadi na novinarke” obuhvata percepciju lične bezbednosti novinarki i izloženosti na internetu, ugrožavanja radnih i profesionalnih prava, percepciju zaštitne uloge države i strukovnih udruženja, uticaja bezbednosnih rizika i pretnji na privatan život i odnosa prema profesiji. Takođe, obuhvata i pravni i institucijalni okvir zaštite novinarki i uspostavljene mehanizme zaštite.

Istraživanje je sprovedeno kroz ankete i dubinske intervjue sa novinarkama koje su lično bile suočene sa problemom ugrožavanja bezbednosti na internetu. Korišćeni su i materijali, podaci i zaključci koji su dobijeni iz ranijih objavljenih i neobjavljenih istraživanja na kojima su radili neki od autora, kao i podaci dobijeni u okviru angažovanja u grupama za zaštitu novinara.

Preuzmite istraživanje „Onlajn napadi na novinarke“.