Intervju sa Veijom Hivonenom, glavnim urednikom finskih novina Turun Sanomat, o njihovim smernicama za zaposlene kako se nositi sa nasiljem na internetu.