Elana Njuman je direktorka istraživanja u Dart centru za novinarstvo i traumu i kodirektorka Instituta za traumu, nesreće i nepravdu Univerziteta Tulsa. Njumanova obučava i savetuje novinare o važnim naučnim saznanjima u vezi sa traumom, kako treba da izveštavaju o traumi, praksama prijavljivanja, kulturi redakcije i organizacionoj politici da bi se pomoglo izveštavanje o traumi koje je saosećajno i etičko, ali i inovativno, i obučili rezilijentni novinski profesionalci. Učestvovala je kao trener u radionici u projektu predstavnika OEBS-a za slobodu medija (RFoM) o bezbednosti novinarki na internetu (#SOFJO).