Intervju sa Nani Jansen Reventlou, advokatom za ljudska prava, koja se specijalizirala za strateške parnice i slobodnu izražavanja. Kao direktorka Fonda za digitalne slobode, ona daje podršku partnerima u Evropi da unaprede digitalna prava kroz strateške parnice.