U ovom video snimku vidi se urgentna potreba da se pojačaju napori u rešavanju pretnji, uznemiravanja i zastrašivanja novinarki na internetu. Ovaj video je deo kampanje kancelarije predstavnika OEBS-a za slobodu medija #SOFJO, koja je sprovedena u bliskoj saradnji sa IPI.