Podatak o ličnosti je informacija koja vas bliže određuje i uz pomoć koje, posredno ili neposredno, može da se identifikuje fizičko lice. Primeri su ime, broj telefona, otisak prsta, političko uverenje ili istorija bolesti. Šta predstavlja zašitita podataka o ličnosti i koje su garancije da se prikupljanje i obrada podataka vrše transparentno i u skladu sa zakonom?