Portal ,,Bezbedni novinari” sadrži obilje informacija o temi bezbednosti novinara u Srbiji.

Na portalu je moguće pronaći podatke o direktnoj liniji za prijavljivanje napada i pretnji, kao i smernice i uputstva novinarima kako da prijave pretnje koje su dobili ili napade koje su pretrpeli.

Cilj portala je da na jednom mestu objedini što veći broj informacija o bezbednosti novinara, pa se tu mogu pronaći opšti međunarodni i domaći propisi, interna akta javnih tužillaštava i MUP-a u vezi sa bezbednošću novinara, informacije i akti o radu Stalne radne grupe za bezbednost novinara.

Portal pruža i detaljne podatke kontakt tačaka za bezbednost novinara u javnim tužilaštvima, policiji i novinarskim udruženjima koje oštećeni novinari mogu da kontaktiraju ukoliko uoče probleme u vezi sa postupcima koji se vode, kao i studije i opise veoma čestih slučajeva napada, informacije o aktuelnim sudskim postupcima u vezi sa bezbednošću novinara, ali i pojašnjenja i odgovore na često postavljana pitanja u vezi sa procedurama i tokom slučajeva.

Posetite portal „Bezbedni novinari“.