U kontekstu opšteg problema uznemiravanja na interentu, ovaj izveštaj Međunarodnog instituta za štampu (International Press Institute – IPI), koji je ishod poseta desetinama redakcija u pet evropskih zemalja, usredsređuje se posebno na novinarke, za koje se pokazalo da su dobijaju drugačije i zlobnije pretnje na internetu nego muške kolege. 

Predstavnik OEBS-a za slobodu medija učestvovao je u rodnoj komponenti ove publikacije. Stavovi koje izražavaju autori – saradnici na ovoj publikaciji su njihovi lični i ne odražavaju nužno stavove Predstavnika OEBS-a za slobodu medija. 

Preuzmite izveštaj