Centar za odgovor na onlajn nasilje (Online Violence Response Hub) je resursni centar u kojem novinarke mogu da pronađu najnovije informacije o onlajn nasilju.

Od psihosocijalnog odgovora na traumu do najnovijih vodiča za digitalnu bezbednost, ovaj centar sadrži sve na jednom mestu omogućavajući novinarima da se fokusiraju na svoju bezbednost umesto da pretražuju internet u potrazi za odgovorima.

Centar je projekat Međunarodne ženske fondacije za medije (IWMF) i Međunarodnog centra za novinare (ICFJ), pod okriljem Koalicije protiv onlajn nasilja, skupa globalnih organizacija koje rade na nalaženju boljih rešenja za novinarke suočene sa onlajn nasiljem, uznemiravanjem i drugim oblicima digitalnih napada.

Posetite Centar za odgovor na onlajn nasilje.